deskundigheidsbevordering

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

 

Dagbehandeling en Onderwijs

Ik ben verbonden aan een dagbehandelingscentrum voor kinderen met autisme,  in de leeftijd van 3 tot 10+, voor onder andere:

  • het aansturen, opleiden en coachen van het team
  • doorvoeren van de ABA principes binnen de groepssetting en in de intensieve 1 op 1 begeleiding - en behandeling
  • professionalisering van de zorgprocessen, oudercoaching en gezinsbegeleiding
  • terugkoppeling en overleg met andere disciplines
  • coördinatie van het uitstroomtraject naar een vorm van (speciaal) onderwijs


Tevens bied ik professionaliseringstrajecten aan voor scholen en instellingen die hun begeleiding en behandeling van kinderen met autisme nog meer willen afstemmen op het individuele niveau van het kind.